Upozornění na změnu času našich country večerů "Na Vodárně"

- od prosince 2018 začínáme vždy již od 19,30 hodin !!!

* * *  N O T E S * * *


Také upozorňujeme
na skutečnost,
že hrajeme i na
mnoha soukromých
akcích, které nejsou
veřejnosti přístupné.
Zde v kalendáři
jsou zobrazeny proto
jen akce veřejně
přístupné.
Děkujeme za pochopení.

 

Z historie

Kontakt

Jiří Künzel - leader skupiny

Country ve dvoře Hrusice 12.7.2014

Na Živohošti ...

Večery "U vodárny"